KULLANIM KOŞULLARI

Amacımız

Hatayda faaliyet gösteren bütün esnaflarımızın hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan işletmelerine ait sayfa oluşturması, bu sayfaların güncellemesi;
Ziyaretçilerin Hatay Ticaret Rehberi  sitesinde oluşturulan firmalara ait görsel ve yazılı bilgilere ulaşabilmesi amaçlı tasarlanmıştır.

Kullanıcı Hesabı

Firmalar Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişim sağlamak ve bunları kullanabilmek için öncelikle kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalıdır. Ziyaretçilerin Hatay Ticaret Rehberi  hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişim sağlamak ve bunları kullanabilmek için üye olmalarına gerek yoktur.

Firma Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Kullanıcı Web Sitesi ayarlarınızdan herhangi birine sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Web Sitenizde/Sitelerinizde ve Kullanıcı Hesabınızda değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir – ve bu durumda tüm bu işlemler sizin adınıza ve namınıza yapılmış olarak kabul edilir.

Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve sadece güvendiğiniz kişilerin bunlara erişimine izin vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Web Siteleriniz kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dahil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.

Tek ve yegane hak sahibi olduğunuz Kullanıcı Hesabınızı kaydettirirken ve Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresiniz de dahil olmak üzere, şahsınıza (veya şirketinize) ait iletişim bilgilerini vermenizi şiddetle tavsiye ederiz.

2.1. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:

On sekiz (18) yaşından ya da kendi yasalarınıza göre yasal reşit olma yaşından büyük olduğunuzu, Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarını kabul etmek ve gerek kendiniz gerekse Hatay Ticaret Rehberi  Koşulları ile ilgili taahhüt altına soktuğunuz kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olduğunuzu;

2.Hatay Ticaret Rehberi ‘nin kendi kullanımınız veya herhangi bir Nihai Kullanıcınız için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı;

Ve özellikle Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:

3.Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğine ait olan veya bundan doğan her türlü hak ve menfaatin yasal olarak kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu;

4.Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Web Sitenizin ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz veya görüntülemeniz açısından, ve ayrıca Hatay Ticaret Rehberi  ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleriyle bağlantılı olarak bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini (ve öyle kalmaya devam edeceğini);

5.Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.

2.2. Aşağıdaki hususları taahhüt ve kabul etmektesiniz:

Siz ya da Nihai Kullanıcılarınız için bulunduğunuz herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dahil olmak üzere, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullanmanız bakımından uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;

2.Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Web Siteniz/Siteleriniz kapsamında gerçekleştirilen tüm Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriğiniz (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinde veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri ile ilişkili olarak kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dahil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını;

3.Kullanıcı İçeriğinizi ve Nihai Kullanıcılar, Kullanıcı Ürünleri ve tarafınızca kullanılan tüm uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Web Siteniz ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi;

4.Hatay Ticaret Rehberi  veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dahil olmak üzere) tarafımıza sağlayacağınız diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı. Bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsanız lütfen üye panelinden gerekli ayarları yapmayı,

5.Kullanıcı Web Sitenizin (veya herhangi bir parçasının) Hatay Ticaret Rehberinin pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Hatay Ticaret Rehberi  tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak Hatay ili çevresinde , daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin verdiğinizi; Kullanıcı Web Sitenizle ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceğiniz tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğinizi.

6.Herhangi bir Kullanıcı Web Sitesinin ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Hatay Ticaret Rehberi ‘ye ait olduğunu.

2.3. Aşağıda belirtilenleri yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz:

Hatay Ticaret Rehberi  Web Sitesini, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini (veya bunların herhangi bir parçasını), Kullanıcı Web Sitelerinde kullanılmak ve görüntülenmek üzere Hatay Ticaret Rehberi  tarafından  sunulan herhangi bir İçeriği ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerini yapmaya çalışmak, başka bir sunucuya taşımak, tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden Hatay Ticaret Rehberi ‘nin yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  Koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;

2.Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde, veya Hatay Ticaret Rehberinin veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya itimada dayanan haklar da dahil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden, veya önceden alınacak açık onay olmaksızın herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;

3.Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini veya Lisanslı İçeriği Hatay Ticaret Rehberi  tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmeti, Lisanslı İçerik ve/veya Kullanıcı Web Sitesini (veya onun herhangi bir parçası) çerçevelemek, “ayrıntılı bağlantı”, “page scrape” uygulamak, yansıtmak ve/veya bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak;

4.Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla “robot”, “spider” veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel prosesler kullanmak; veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak;

5. Hatay Ticaret Rehberi’nin itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Hatay Ticaret Rehberi’nin itibarını zedeleyebilecek veya Hatay Ticaret Rehberi ‘ye zarar verebilecek biçimde hareket etmek;

6.Hatay Ticaret Rehberi  veya Hatay Ticaret Rehberi  Markalarını ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini (örneğin Google AdWords) veya alan adlarını satın almak;

7.Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinde ve/veya Kullanıcı Web Sitesinde doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi veya kurumu taklit etmek veya yanlış bilgi vermek veya kimliğinizi ya da Hatay Ticaret Rehberi  ve/veya Nihai Kullanıcılara gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir manipülasyona başvurmak;

8.Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak veya başka şekilde gerçek dışı bilgi vermek veya Hatay Ticaret Rehberinin ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, Kullanıcı Web Sitenizi, işletmenizi, Kullanıcı Ürünlerinizi veya herhangi bir beyanınızı desteklediğine dair açık veya zımni olarak gerçek dışı ifadeler kullanmak;

9.Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin herhangi bir diğer Kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmak veya bunları takip etmek veya takip etme girişiminde bulunmak veya diğer herhangi bir Kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmak veya bu hakları ihlal etmek veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri ve/veya Kullanıcı Web Sitesi ziyaretçileri veya kullanıcıları ile ilgili kişisel tanıtıcı bilgileri toplamak;

10.Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine, Kullanıcı Web Sitesine, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;

11.Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;

12.Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Web Sitesini herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalıştırılmasına zarar vermesi veya ele geçirmesi olası olan veya bunu amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, saatli bomba, web böceği, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını veya fiili ya da potansiyel olarak zararlı, rahatsız edici veya saldırgan kod veya bileşenleri tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka şekillerde iletmek veya yürütmek amacıyla yüklemek veya diğer şekillerde kullanmak;

13.Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin altyapısına veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine bağlı Hatay Ticaret Rehberi  sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak;

14.Herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetini ve/veya Kullanıcı Web Sitesini her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekarlık, dolandırıcılık, kimlik avı, “zincirleme mektup”, “saadet zinciri” veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;

15.Hatay Ticaret Rehberi  Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Lisanslı İçeriği ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine ilişkin herhangi bir kullanımı veya erişimi satmak, lisansa bağlamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;

16.Telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dahil olmak üzere Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan veya bunlara ilişkin olan herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek; veya

17.Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarından herhangi birini veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymamanız veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunmanız halinde Kullanıcı Hesabınızın ve/veya tarafınıza sağlanan herhangi bir Hizmetin derhal sonlandırılabileceğini, bu işlemlerin tarafınıza ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz.

İçerik ve Mülkiyet

2.1. Fikri Mülkiyetiniz

Hatay Ticaret Rehberi  ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, Kullanıcı İçeriğinizle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, arayüz, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. Bu itibarla, yukarıda Bölüm ‎2.2(5)’te ayrıntılarıyla verilen şekilde Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin tarafınıza sağlaması amacıyla Hatay Ticaret Rehberi ‘ye, Kullanıcı İçeriğinizi (kısmen veya bütün olarak) kullanma konusunda telifsiz, daimi, gayrikabil-i rücu, münhasır olmayan, devredilebilir ve alt lisansa bağlanabilir bir hak ve lisans vermektesiniz.

2.2. Hatay Ticaret Rehberi  Fikri Mülkiyet

Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, anmiasyon, arayüz Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin “görünümü ve hissi”, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dahil olmak üzere Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Hatay Ticaret Rehberi’ne ait ve/veya  lisanslıdır.

Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm Ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, Hatay Ticaret Rehberi , Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben Hatay Ticaret Rehberinin tarafınıza Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Web Sitenizi oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sunma amacıyla Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir lisans vermektedir.

Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarında, yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde Hatay Ticaret Rehberinin Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında RHatay Ticaret Rehberinin Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.

2.3. Geribildirim ve Öneriler

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkına konu olan veya konu olabilecek olan herhangi bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde (“Geribildirim”) bulunmanız halinde, söz konusu Geribildirimin münhasır sahibi Hatay Ticaret Rehberi  olacaktır. Hatay Ticaret Rehberine  Geribildirimde bulunmakla (1) söz konusu Geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; (2) söz konusu Geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak Hatay Ticaret Rehberine devretmekte; (3) söz konusu Geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında açıkça ve gayrikabil-i rücu olarak feragat etmektesiniz

E-Ticaret

E-Ticaret

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri ayrıca, ürün, içerik, medya ve hizmetleri Kullanıcı Web Siteniz üzerinden satmanızı sağlayan bazı özellikler de içermektedir (“Kullanıcı Ürünleri” ve hep birlikte “E-Ticaret” olarak anılacaktır).

Kullanıcı Ürünleriniz ve E-Ticaretle ilgili faaliyetleriniz, Kullanıcı Web Sitenizde yer verilen veya atıfta bulunulan her türlü tanıtım ve ilgili İçerik ve bu bakımdan geçerli tüm kanunlara uymak münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Bu platformun tarafımızca sağlanmasının yegane amacı, çevrimiçi E-Ticaret faaliyetlerinizi yönetmenizi temin etmektir. Kullanıcı Ürünlerinizin herhangi bir  fiili veya potansiyel alıcısıyla olan ilişkileriniz ve/veya gerçekleştirilen işlemlerinizle ilgimiz bulunmamaktadır. Kullanıcı Ürünleriniz bir şahıs tarafından satın alındığında, ilgili işleme ait ödemeler, kendi seçiminize bağlı olarak kaydolup bir hesap oluşturmuş olduğunuz üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları (“E-Ticaret Hizmet Sağlayıcısı/Sağlayıcıları”) vasıtasıyla, ilgili E-Ticaret Hizmet Sağlayıcısının şartları ve koşullarının yanı sıra yürürlükteki diğer politikalara uygun bir şekilde işlenir. Söz konusu E-Ticaret Hizmet Sağlayıcılarıyla aranızdaki ilişkiye herhangi bir şekilde taraf olmadığımız gibi bu ilişki veya anılan E-Ticaret Hizmet Sağlayıcılarının eylemleri nedeniyle hiçbir sorumluluğumuz da bulunmamaktadır.

E-Ticaret özelliklerinden herhangi birini kullanmakla aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmektesiniz:

1.Kullanıcı Ürünlerinin satın alınması veya satılmasıyla ilgili tüm Vergiler de dahil olmak üzere E-Ticaret faaliyetlerinizle ilişkili her nevi Vergi ve ücret, doğru meblağların tahsil edilmesi, rapor edilmesi ve ilgili mercilere ödenmesi ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın konu hakkında bilgilendirilerek kanunen gerekli usulüne uygun olarak düzenlenmiş faturanın kendilerine iletilmesi tümüyle ve münhasıran tarafınızın sorumluluğundadır;

2.Hatay Ticaret Rehberi’nin size  sağlamış olduğu E-Ticaret özelliklerinde belirtilen tüm vergiler sadece bilgi amaçlı olup, bunlara hiçbir şekilde istinad edilmemelidir;

3.Kullanıcı Ürünlerinizin temin ve teslim edilmesiyle ilgili tüm giderlerin karşılanmasının yanı sıra, Kullanıcı Ürünlerinizin güvenli, profesyonel ve endüstri standartlarıyla tutarlı bir biçimde sunulmasını sağlamak tarafınızın sorumluluğundadır;

4.Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak vermiş olduğunuz her türlü beyan, vaat, yardım, garanti ve destek münhasıran tarafınızın sorumluluğunda olup, olabilecek her türlü soru, şikayet ve talepler için Kullanıcı Web Sitenizde doğru iletişim bilgilerinizi sağlamalısınız; ve

5.Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak tehlikeli, sahte, çalıntı, hileli, saldırgan veya istismar edici olarak addedilebilecek; satışı, dağıtımı veya kullanımı yasaklanmış; veya tüketici hakları, fikri mülkiyet veya mahremiyet hakları, ürün güvenliği, ticari düzenlemeler ve yaptırımlar, destek, bakım ve ihracat ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir kanuna diğer şekillerde aykırılık teşkil eden herhangi bir bilgi, İçerik veya materyali sunamaz veya satamazsınız; ve

6.Hatay Ticaret Rehberi  tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla Kullanıcı Web Sitenizi ve/veya herhangi bir Kullanıcı Ürününü – o an itibarıyla Kullanıcı Web Sitenizin bünyesi dahilinde yer almış, yayımlanmış ya da Kullanıcı Web Sitenizin bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın – Kapasite Kaybı ile ilgili olarak ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya kaldırabilir.

7. Üçüncü Taraf Hizmetleri

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri, Kullanıcı Web Siteniz için bir alan adı satın alabileceğiniz alan adı tescil firmaları, Hatay Ticaret Rehberi  Web Sitesi üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf Lisanslı İçeriği, medya dağıtım hizmetleri, E-Ticaret Hizmet Sağlayıcıları, Kullanıcı Web Sitenizle ilgili olarak size destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dahil olmak üzere Kullanıcı Web Sitenizi ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf hizmet ve araçlarından (hep birlikte “Üçüncü Taraf Hizmetleri” olarak anılacaktır) faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlar.

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza ne şekilde (bazı Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleriyle birlikte, Hatay Ticaret Rehberi  veya Hatay Ticaret Rehberi  tarafından belgelendirilen veya yetkilendirilen kişilerce ayrı olarak veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, Hatay Ticaret Rehberi , sadece tarafınızla anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir. Hatay Ticaret Rehberi , tarafınızla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti arasındaki herhangi bir ilişki veya işleme taraf olmadığı gibi, bunların izlenmesinden de hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran tarafınıza ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi olduğu ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki şartlara tabi olabilir.

Hatay Ticaret Rehberi , bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini – o an itibarıyla Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Web Sitenizin/Sitelerinizin bünyesi dahilinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın – tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Web Sitenizden/Sitelerinizden ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinden kaldırabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Geçerli yargı alanlarında kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, Hatay Ticaret Rehberi , onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (1)  herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (2) Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel yararlanma veya maddi zarardan; (3) sunucularımıza ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişim sağlanmasından veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (4) Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine gönderilen veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (5) Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; ve/veya (6) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör, galaksiler arası çatışma, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca adem-i ifa dahil olmak üzere Hatay Ticaret Rehberinin makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dahil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.

Değişiklikler ve Güncelleştirmeler

Hatay Ticaret Rehberi  herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetini (veya bunlara ilişkin herhangi bir özelliği veya bunlar için uygulanan fiyatları) dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir ve/veya herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Koşulunu dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler tarafınıza yapılacak bildirim üzerine (kanunen aksi gerekli olmadığı müddetçe her durumda geriye dönük olmayan bir şekilde) geçerlilik kazanabilir. Bu tür değişikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce tarafınıza bildirilecektir. Anılan Ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen kendi takdir yetkimiz dahilinde olmak kaydıyla) Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir (Bölüm 6’da ayrıntılı olarak açıklanan şekilde), söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibarıyla güncel olan Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya tarafınıza alternatif Hizmetler sağlayabiliriz.

12.2. İlgili Kanun ve Yargı Yeri

Hatay Ticaret Rehberi  Koşulları, bu koşullar kapsamında sağlanan haklar ve hukuki çözüm yolları ve bunlarla ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleriyle, bunların yorumlanması, ihlali, sonlandırılması veya geçerliliği ile ilintili olan her türlü tazminat talebi ve ihtilaf, Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarından veya ilgili herhangi bir işlem veya satın alma işleminden doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler, kanunların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın her bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukuk düzenine tabi olacak, buna göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Söz konusu tazminat talepleri ve ihtilafların tümü Artvin de bulunan mahkemelere sevk edilecek olup, burada, anılan talep ve ihtilafların münhasıran bu mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulmasına onay vermektesiniz.

12.3. Bildirimler

Aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak tarafınıza bildirimde bulunabiliriz: (1) Hatay Ticaret Rehberi  Web Sitesi veya Kullanıcı Hesabı bünyesinde veya başka bir yerde konumlandırılacak bir afiş veya açılır pencere de dahil olmak üzere Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri vasıtasıyla; (2) tarafımıza vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesajı yoluyla; ve/veya (3) tarafımıza sağlamış olduğunuz herhangi bir telefon numarası veya fiziki adres de dahil olmak üzere diğer herhangi bir yolla. Bildirimde aksi belirtilmediği müddetçe, Hatay Ticaret Rehberi’nin tarafınıza iletmiş olduğu bildirim, yukarıda anılan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yayınlanması veya gönderilmesini takiben yirmi dört (24) saat sonra alınmış ve geçerli olarak addedilecektir.

12.4. İlişki

Hatay Ticaret Rehberi  Koşulları ile Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanımınız, Hatay Ticaret Rehberi  ile tarafınız arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.

12.5. Anlaşmanın Bütünlüğü

Bu Kullanım Koşulları, Hatay Ticaret Rehberi  Koşulları ve Hatay Ticaret Rehberi tarafından tarafınıza iletmiş olduğu diğer hukuki bildirimler veya ücret bildirimleri ile birlikte, konuları bakımından tarafınızla Hatay Ticaret Rehberi  arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder ve herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetiyle ilgili olarak temsilcilerimiz arasında veya bunlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere Hatay Ticaret Rehberi  ile tarafınız arasındaki gerek yazılı, gerekse sözlü her türlü eski veya eş zamanlı anlaşma, mutabakat, vaat, koşul, müzakere, taahhüt veya beyanın yerine geçer. Ayrıca, herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Koşulunu kabul ederken Hatay Ticaret Rehberinin herhangi bir vaadine, teşviğine, beyanına, ifadesine, açıklamasına veya açıklama yükümlülüğüne istinad etmediğinizi de kabul etmektesiniz.

12.6. Devir

Hatay Ticaret Rehberi , onayınız olmaksızın ve tarafınıza önceden bildirimde bulunmaksızın bu koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine ve/veya Lisanslı İçeriğe ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi önceden Hatay Ticaret Rehberi ‘ten yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemezsiniz. Hatay Ticaret Rehberinin önceden alınacak açık ve yazılı onayı olmaksızın yapılacak her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilir. Her durumda, işbu Bölüm ‎13.6 uyarınca gerçekleştirilecek bir devir veya temlik işlemi kendi içinde Hatay Ticaret rehberine veya tarafınıza o tarihte geçerli olan herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetini veya Üçüncü Taraf Hizmetini iptal etme hakkını tanımaz.

12.7. Hükümlerin Bölünebilirliği ve Feragat

Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarında yer alan herhangi bir hükmün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak değerlendirilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarının herhangi birine ilişkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yapılan veya daha sonra yapılacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.

12.8. Yorumlama

Burada yer alan tüm başlık, alt başlık veya bölüm başlığında verilen tüm açıklama veya özetler sadece kolaylık sağlama amacını taşımakta olup, hiçbir şekilde buradaki herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıcı veya açıklayıcı veya herhangi birimizi herhangi bir şekilde bağlayıcı nitelikli değildir.

Bu Kullanım Koşulları Türkçe dilinde yazılmıştır.

12.9. Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri

Müşteri Hizmetleri birimimizle iletişime geçmek için aşağıda belirtilen seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

1.Aşağıdaki adresten erişilebilen Hatay Ticaret Rehberi  iletişim sayfasına giderek:

2.Aşağıdaki adrese bir e-posta mesajı göndererek: info@hatayticaretrehberi.com

Hizmet Ücretleri

4.1. Ücretli Hizmetler

Bazı Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin kullanımı, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla Hatay Ticaret Rehberi  tarafından tayin edilen belirli ücretlere tabi olabilir (sırasıyla “Ücretli Hizmetler” ve “Ücret(ler)”). Hatay Ticaret Rehberi , söz konusu Ücretli Hizmetler için o tarih itibarıyla geçerli olan Ücretler ile ilgili bildirimde bulunacaktır. Söz konusu Ücretli Hizmetleri almak veya kullanmak istemeniz halinde, geçerli Ücretleri peşin ödemeniz gerekecektir.

Mevcut aboneliklerinizi etkilemesi halinde tarafınıza bildirimde bulunmak kaydıyla, Ücretlerde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bir indirim veya diğer tanıtım kampanyasından faydalanmış olmanız halinde, Hatay Ticaret Rehberi , ilgili Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetine/Hizmetlerine aboneliğinizi size geri bildirimde bildirimde bulunarak otomatik olarak geçerli tam Ücret üzerinden yenileme hakkına sahiptir.

Aksi Hatay Ticaret Rehberi  tarafından yazılı olarak özellikle belirtilmediği müddetçe tüm Ücretler Türk Lirası olarak verilmiştir. Kanunların elverdiği ölçüde (ve aksi Hatay Ticaret Rehberi  tarafından yazılı olarak belirtilmediği müddetçe), tüm Ücretler vergi dairelerince uygulanan her türlü vergi (katma değer vergisi, satış vergisi, mal ve hizmetler vergisi, vb. dahil), harç ve resim (“Vergiler”) hariç olarak verilmiş olup, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinizi kullanmanızla veya tarafınızca yapılan her türlü ödeme ya da satın alma işlemi ile ilgili olan yürürlükteki tüm Vergilerin ödenmesi tarafınızın sorumluluğundadır. Tarafınızca ödenen Ücretlerle ilgili olarak Vergi alması veya ödemesinin gerekli olması halinde, söz konusu Vergiler daha önce gerçekleştirilen işlemlere eklenerek tarafınızdan tahsil edilmiş olsun ya da olmasın, ödenmemiş herhangi bir Ücrete eklenebilir ve bununla ilgili işleme ait Faturaya yansıtılabilir.

Ücretli Hizmetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmak veya bilgilerinizi vermekle, Hatay Ticaret Rehberine (gerek doğrudan, gerekse bağlı kuruluşları, iştirakleri veya diğer üçüncü taraflar vasıtasıyla) ödeme sağlayıcımızdan veya tarafınızca tayin edilen banka hesabından ödeme talep ve tahsil etme (veya başka şekillerde ücret yansıtma, iade yapma veya diğer faturalandırma işlemlerini gerçekleştirme) ve  bağlı kuruluşlarının ödemelerin zamanında yapılmasını teminen, ödeme, kredi kartı veya banka hesabı sağlayıcınızdan güncel ödeme bilgilerinin alınmasına yönelik olanlar da dahil olmak üzere (örneğin, kredi kartı şirketiniz tarafından tarafımıza sağlanabilecek olan güncelleştirilmiş son kullanma tarihi veya kredi kartı numarası bilgileri) tarafınızca tayin edilen ödeme hesabının veya mali bilgilerin doğrulanması için gerekli olduğunu mütalaa ettiği her türlü sorgulamayı yapma konusunda yetki vermektesiniz.

4.2. Faturalar

Hatay Ticaret Rehberi  ve/veya bağlı kuruluşları, tüm Ücret ödemeleri  Hatay Ticaret Rehberi  tarafından yapılan tüm iadeler için bir fatura veya alacak dekontu (“Fatura”) düzenlerler. Tüm faturalar elektronik fatura şeklinde düzenlenir ve/veya e-posta yoluyla tarafınıza sunulur. Yerel kanunlara uyulmasını teminen, fatura düzenlenebilmesi amacıyla bazı Kişisel Bilgileri (Gizlilik Politikasında verilen tanım kapsamında) sağlamanız talep edilebilir. Kullanıcı Hesabınızda sunulan Faturanın yerel hukuki gerekliliklerin tamamını sağlayamayabileceğini ve bu durumda sadece proforma fatura amaçlı olarak kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

4.3. Abonelik Yenilemeleri

Belirli bir abonelik döneminin sona ermesi nedeniyle herhangi bir kesinti ya da hizmet kaybı yaşamamanızı sağlamak amacıyla, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri (aksi Hatay Ticaret Rehberi  tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe) siz istemediğiniz müddetçe yenilenmez, bilgiler silinmez, sitesi yayına devam eder.

4.4. Para İade Garantisi

Aylık veya yıllık bir hizmet veya bir ay veya bir yıl süreli bir abonelik taahhüdü için Ücrete tabi herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetinden memnun kalmamanız halinde, söz konusu Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin ilk sipariş edildiği veya etkinleştirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde (“İade Dönemi”) herhangi bir nedenle iptal bildiriminde bulunabilirsiniz. Daha uzun süreli bir İade Dönemi gerektiren bir yargı alanı dahilinde ikamet etmeniz halinde, bu yöndeki gereklilikleri yürürlükteki kanunlar uyarınca yerine getirmekten memnuniyet duyarız. Hatay Ticaret Rehberi , ilgili İade Dönemi içinde bildirim alması halinde söz konusu Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri için ödemiş olduğunuz bedeli tarafınıza iade ederek hizmetleri iptal edecektir. İade Döneminin sona ermesinin ardından, tarafınızca ödenen Ücretler iade edilemez ve iptal edilemez olacaktır. Ayrıca, kötü niyetle veya fiilen alınan ve faydalanılan hizmetler için ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla meşru olmayan bir girişimle iptal bildiriminde bulunulmuş olduğunun tarafımızca tespit edilmesi halinde, fiilen alınan Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin ücretini söz konusu bildirimde bulunan Kullanıcıya kanunların elverdiği ölçüde fatura etme hakkımız saklıdır.

Lütfen unutmayın: Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri kapsamında veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri üzerinden satın alınan bazı hizmetler için para iadesi yapılamayabilir. Alan adları, iş araçları ve uygulamalar gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri bu kapsama dahildir. Satın alınan her bir hizmet veya uygulamaya ilişkin koşullar Hatay Ticaret Rehberi  Web Sitesinde ve/veya söz konusu hizmet veya uygulamaların satın alınması sürecinin bir parçası olarak veya bu süreç esnasında belirtilmektedir. Bir hizmeti satın almadan önce o hizmeti iptal edebilme yeteneğiniz olduğunu doğrulama sorumluluğu tarafınıza aittir. İadesi mümkün olmayan Ücretli Hizmetler, uygulamalar veya Üçüncü Taraf Hizmetleri için ödenen tutarlar tarafımızca iade edilmeyecektir.

4.5. Geri Ödeme Talepleri

Herhangi bir zamanda bankanız veya kredi kartı şirketinizle iletişime geçerek ödenmesi gereken herhangi bir Ücrete itiraz etmeniz veya geri ödeme talebinde bulunmanız veya bu ücreti başka şekillerde reddetmeniz halinde (“Geri Ödeme Talebi”) bu eylem işbu koşullar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinizin ihlali olarak addedilecek ve Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanımınız otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Bir Geri Ödeme Talebinde bulunulması halinde, Kullanıcı Hesabınız yeniden satın alma veya yeniden kullanma seçeneği sunulmaksızın bloke edilebilir ve söz konusu Kullanıcı Hesabının içerdiği tüm veriler her türlü alan adı, uygulama ve Üçüncü Taraf hizmeti de dahil olmak üzere iptal edilebilir ve Kapasite Kaybına (aşağıda Bölüm 6.3’te tanımlanan şekilde) uğrayabilir.

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanımınız, ilgili Hatay Ticaret Rehberi  Hizmeti için yeniden abonelik yaptırmadığınız ve alınan her bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak Hatay Ticaret Rehberinin ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin maruz kaldığı bilumum ücret ve giderler de dahil olmak üzere geçerli Ücretlerin tamamını (Geri Ödeme Talebi öncesinde sağlanan Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine ilişkin Ücretler, ödemeyi işleme alan mercinin maruz kaldığı hizmet ve işleme bedelleri ve ücretleri de dahil) ödemediğiniz müddetçe yeniden başlatılmayacaktır.

Hatay Ticaret Rehberi’ne yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz var ise, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin iptal edilmesini ve Kullanıcı Hesabınızın bloke edilmesini önlemek, ayrıca, tarafınızca satın alınmış (ve geri ödeme talebinde bulunulmuş) olan Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine ait tüm Ücretlerin tarafınızca yeniden ödenmesine ek olarak ilişkili diğer Ücretlerin ödenmesi konusunda yükümlülük altına girmenize neden olması muhtemel mesnetsiz veya hatalı bir Geri Ödeme Talebinde bulunulmasını önlemek amacıyla Geri Ödeme Talebinde bulunmadan veya ödemenin iptali için başvurmadan önce Müşteri Destek ekibimizle temasa geçmenizi öneririz.

Alınan herhangi bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak, söz konusu Geri Ödeme Talebinden sorumlu Kullanıcının fiilen işleme onay vermiş olduğunu ve akabinde sağlanan hizmetleri kullanmış olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgenin ilgili kredi kartı şirketine veya finans kuruluşuna sunulması yolu da dahil olmak üzere itirazda bulunma hakkımız saklıdır.

5. İptal

5.1. Kullanıcı Tarafından Yapılan İptaller

Kullanıcı Hesabınızı ve/veya herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetini kullanmayı dilediğiniz zaman durdurabilir ve Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine ilişkin talimatlara uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi ve saati Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine ilişkin iptal işleminin tarafınızca tamamlandığı tarih ve saat olacak, Ücretli Hizmetlerin iptaline ilişkin yürürlük tarihi ve saati ise ilgili Ücretli Hizmetlerin abonelik döneminin bitimi olacaktır.

Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, otomatik olarak yenilenen Ücretli Hizmet abonelikleri, sadece hali hazırda ödeme yapmış olduğunuz dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır. İptal süreci bir kaç gün sürebileceğinden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yapılmasını önlemek için, iptal talebinin o tarih itibarıyla güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az on dört (14) gün önce iletilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

5.2. Hatay Ticaret Rehberi  Tarafından Yapılan İptaller

Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarından herhangi birine uyulmaması ve/veya ödenmesi gereken Ücretlerin ödenmemesi halinde, Hatay Ticaret Rehberi , Kullanıcı Hesabını ve Kullanıcı Web Sitesini (veya bunların belirli özelliklerini) ve ayrıca, ilişkili herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetinin (örneğin Ücretli Hizmetler) veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza sağlanmasını (ödeme tamamen yapılıncaya kadar) askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

5.3. Veri, İçerik ve Kapasite Kaybı

Kullanıcı Hesabınızın veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkili herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin (gerek tarafınızca talep edilmesi üzerine, gerekse Hatay Ticaret Rehberinin takdirine bağlı olarak) iptal edilmesi, her türlü Kullanıcı İçeriği, Nihai Kullanıcı verileri veya Kullanıcı Hesabınızda tutulan diğer kullanım verileri ve söz konusu Hizmetlere dahil olan herhangi bir alan adı rezervasyonu veya kaydı da dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızın içerik, özellik veya kapasitesinin bir kısmının kaybına (“Kapasite Kaybı”) neden olabilir. Hatay Ticaret Rehberi  söz konusu Kapasite Kaybıyla ilgili veya Kullanıcı Hesabınızın, Kullanıcı İçeriği veya Nihai Kullanıcı verilerinin yedeğinin alınmasıyla ilgili hiçbir şekilde yükümlülük altında değildir. Ayrıca, bir Kullanıcı Hesabının ve/veya herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinleştirilmesinin, tamamen  takdir yetkisi dahilinde tayin edilecek ek Ücretlere tabi olabileceği de unutulmamalıdır.

Hukuki Sözleşme

İşbu Hatay Ticaret Rehberi  Kullanım Koşulları, sisteme üye olarak işletmelerine web sayfası oluşturan tüm işletmeler ve sitemizi ziyaret eden veya kullanan her birey için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır – ve Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Hatay Ticaret Rehberi  Koşullarını okumadıysanız veya tümüyle anlayıp kabul etmiyorsanız Hatay Ticaret Rehberi  Web Sayfasından hemen çıkarak Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.

Garantilerin Reddi

Tarafımızca sağlanan Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri, kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, ticari elverişliliğe, belirli bir amaca uygunluğa, işçilik kusurlarına ve diğer herhangi bir garantinin ihlal edilmediğine ilişkin bilumum zımni garanti veya koşullar da dahil olmak üzere herhangi bir garanti altında olmaksızın “olduğu gibi”, “garanti verilmeksizin” ve “kullanıma sunulduğu şekliyle” esasına göre sağlanmaktadır. Özellikle de, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin (veya bunların herhangi bir parçası, özelliği veya İçeriğinin) eksiksiz, doğru, belirli bir kalitede, herhangi bir şekilde güvenilir veya güvenli oldukları, tarafınızca (veya Nihai Kullanıcılarınız tarafından) öngörülen herhangi bir faaliyet, cihaz, işletim sistemi, tarayıcı, yazılım veya araç için uygun veya bunlarla uyumlu oldukları (veya herhangi bir zamanda bu niteliklere sahip olacakları), veya tarafınızın veya Nihai Kullanıcılarınızın (faaliyet gösterdiğiniz yargı alanı dahilinde geçerli olanlar da dahil olmak üzere) tabi olduğu herhangi bir kanuna uygun olduklarına veya çalıştırılmaları halinde her türlü virüs, yazılım hatası veya diğer zararlı bileşen veya program kısıtlamalarından ari olacaklarına dair tarafımızca herhangi bir beyan veya taahhüt verilmemektedir. Ayrıca, Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri kapsamında adı geçen veya kullanıma sunulan herhangi bir kurum, ürün veya hizmet (tüm Üçüncü Taraf Hizmetleri de dahil olmak üzere) tarafımızca desteklenmemektedir – bu nedenle lütfen bunları kullanmadan veya bunlardan başka şekillerde faydalanmadan önce doğrulandıklarından emin olun.

Hatay Ticaret Rehberi , tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak (ancak bu yönde bir yükümlülük altında olmamak) kaydıyla, herhangi bir Kullanıcı Web Sitesini ve/veya Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tarayabilir, izleyebilir ve/veya düzenleyebilir.

Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, Hatay Ticaret Rehberi   hiçbir durumda herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin “yayıncısı” olarak addedilemez, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini herhangi bir şekilde desteklemez ve herhangi bir Kullanıcı veya diğer herhangi bir tarafça Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinde ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri vasıtasıyla yüklenen, duyurulan, yayınlanan ve/veya kullanıma sunulan herhangi bir Kullanıcı İçeriği, bunlarla ilgili olarak herhangi bir tarafça gerçekleştirilen herhangi bir kullanım veya yaşanan herhangi bir kayıp, silme veya zarar bakımından veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yayınlanması veya bunlara erişim sağlanması ve/veya istinad edilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak tarafınızın veya başkalarının maruz kalabileceği herhangi bir ziyan, zarar, gider veya masraf bakımından hiçbir yükümlülük kabul etmez.   Ayrıca, Hatay Ticaret Rehberi , tarafınızca veya diğer herhangi bir tarafça karşılaşılabilecek herhangi bir yanlışlık, hakaret, karalama, yalan, müstehcenlik, pornografi, tahrik ve/veya yasa dışı ve/veya ihlal edici nitelikteki diğer Kullanıcı İçeriği nedeniyle herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanma ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri üzerinden veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetine bağlama ve/veya bunlarla ilişki kurma ile ilgili risklerin söz konusu olduğunu ve Hatay Ticaret Rehberi’nin söz konusu kullanım ve/veya etkileşimlerin belirli bir şekilde sonuçlanacağını garanti edemeyeceğini ve etmediğini kabul etmekte ve bu tür etkileşimlerle bağlantılı olarak ve/veya bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü riski, yükümlülüğü ve/veya zararı üstlenmektesiniz. Söz konusu riskler, diğerlerinin yanı sıra, Üçüncü Taraf Hizmetleri ve/veya Lisanslı İçerik ile ilgili olarak ve/veya bunlar tarafından yanlış bilgi verilmesini, garanti ve/veya sözleşme koşullarının ihlal edilmesini, hakların ihlal edilmesini ve netice kabilinden doğan bilumum tazminat taleplerini içerebilir.

Hatay Ticaret Rehberi , Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin kişisel içeriğin barındırılması amacıyla kullanılmasını önermemektedir ve bu tür içeriğin ihlal edilmesi veya zarar görmesi ile ilgili herhangi bir güvenlik veya bütünlük yükümlülüğü veya riskini kabul etmez.

Bazı Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin hali hazırda BETA versiyonu halinde kullanıma sunulduğunu ve BETA testlerinin sürmekte olduğunu lütfen unutmayın. Bazı Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin halen yazılım hataları içerebileceğini, kesintiler yaşanmasına neden olabileceğini ve planlanan veya belirlenen şekilde çalışmayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. BETA aşamasındaki Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanımınız, söz konusu Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin BETA testlerine katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Tazminat

Hatay Ticaret Rehberi, onun yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlarını, çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını ve aracılarını aşağıda belirtilenlerden doğan her türlü tazminat talebi, zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider (avukat ücretleri de dahil olmak üzere) bakımından savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz: (1) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya diğer herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Koşulunun tarafınızca ihlal edilmesi; (2) her türlü telif hakkı, mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı da dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakkının Kullanıcı Web Sitenizden veya Kullanıcı İçeriğinizden ve/veya Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan nedenlerle tarafınızca ihlal edilmesi; (3) Kullanıcı Web Sitenizin ve/veya Kullanıcı İçeriğinizin bir üçüncü tarafın zarara maruz kalmasına neden olduğuna dair diğer tür talep ve iddialar.

Gizlilik

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerinin bazı bölümleri (aşağıda 8. Bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu kapsamda sağlanan bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri de dahil olmak üzere) belirli kişisel tanıtıcı veya tanımlayıcı bilgilerin verilmesini, toplanmasını ve/veya kullanılmasını gerektirmektedir. Hatay Ticaret Rehberi  ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetleri Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerine erişimin veya bu hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak özellikle Kullanıcıların ve Nihai Kullanıcıların Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetleri üzerinden ve/veya Kullanıcı Web Siteleri üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler veya gezinim de dahil olmak üzere, Kullanıcılara ve Nihai Kullanıcılara ilişkin bazı verileri toplayabilir, bu verilere erişebilir ve bu verileri kullanabilir. Anılan veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için Gizlilik Politikamızı  ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin bu konudaki politikalarını düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

Uygunsuz Davranışlar ve Telif Hakları

8.1. Uygunsuz Davranışlar ve Taciz

Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetlerini kullanırken çeşitli kaynaklara ait Kullanıcı Web Sitelerine, Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf Hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatalı, saldırgan, sakıncalı veya yasa dışı olabilir. Bunlarla ilgili olarak Hatay Ticaret Rehberi  aleyhinde sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollarından feragat etmektesiniz.

Herhangi bir Kullanıcının veya Üçüncü Taraf Hizmetinin uygunsuz hareket ettiğini veya herhangi bir Hatay Ticaret Rehberi  Hizmetini diğer şekillerde istismar ettiğini düşünüyorsanız lütfen bu iletişim formunu kullanarak bu Kullanıcıyı ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetini hemen tarafımıza bildiriniz. Bu konudaki bildiriminizin Hatay Ticaret Rehberi ‘i herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına sokmayacağını, ve Hatay Ticaret Rehberi’nin tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla anılan bildirimi değerlendirerek harekete geçebileceğini, harekete geçmekten imtina edebileceğini veya harekete geçmeden önce ek bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz.

8.2. Telif Hakları

Hatay Ticaret Rehberi , Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasına (“DMCA”) ilişkin yorumu uyarınca hareket etmektedir. Eserinizin kopyalandığını veya telif hakkı ihlali teşkil edecek başka şekillerde kullanıldığını düşünüyorsanız bu iletişim formunu kullanarak söz konusu ihlali tarafımıza bildirebilir, veya aşağıda belirtilen bilgileri yazılı olarak Müşteri Temsilcimize iletebilirsiniz: (1) telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip olan kişinin iletişim bilgileri; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin tanımı; (3) ihlale neden olduğunu veya ihlal eylemine konu olduğunu ve kaldırılması veya erişime kapatılması gerektiğini  iddia ettiğiniz materyalin tanımı, Hatay Ticaret Rehberinin söz konusu materyali bulmasını sağlamaya yeterli düzeyde (URL adresi de içeren) bilgiler; (4) iyi niyetli kanaatinize göre materyalin şikayete konu edilen biçimde kullanılmasına telif hakkının sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair bir beyan; ve (5) bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya onun adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyan.

Hatay Ticaret Rehberi , Kullanıcı Hesabınız veya Kullanıcı Web Siteniz ile ilgili bir telif hakkı ihlaline ilişkin bir ihbar alması halinde tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla, tarafınıza önceden bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir, Kullanıcı Web Sitenizi veya herhangi bir İçeriği kaldırabilir. Bu durumda, DMCA Bölüm 512 uyarınca aşağıdaki bilgileri içermesi gereken uygun bir karşı ihbarda bulunabilirsiniz: (1) adınız soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ve ıslak veya elektronik imzanız; (2) materyale ait açıklama ve kaldırılmadan önceki konumu; (3) yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, materyalin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırılmış olduğuna dair beyan; (4) uygun bir yargı organına ilişkin rızanız; ve (5) ilgili DMCA hükümleri kapsamında gerekli olan diğer her türlü bilgi. İşbu 9. bölüm uyarınca yapılan tüm ihbarlar, tamamen Hatay Ticaret Rehberi’nin makul takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla kabul edilmiş, uygulanabilir ve DMCA’ya uygun olarak addedilebilir. Hatay Ticaret Rehberi , ihlal bildiriminde bulunan kişi veya kurumu söz konusu karşı beyanla ilgili olarak bilgilendirme ve bu kapsamda yer alan herhangi bir ayrıntıyı verme hakkını saklı tutar.

İş bu Kullanım koşulları akdinde, üye olmuş  bütün firmalar ve kullanıcılar bu kullanım koşullarını kabül etmiş sayılırlar.Sitemiz bir ” Rehber ve Ticarer Haberleri ” sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. HatayTicaretRehberi hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda bilgi@hatayticaretrehberi.com adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir..