GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Hatay Ticaret Rehberi, kullanıcıların https://www.hatayticaretrehberi.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kullanıcıların ve kayıtlı firmaların ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerin ve firmaların özel bilgileri gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.Hatay Ticaret Rehberi, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Hatay Ticaret Rehberi, kişisel ve kayıtlı firma bilgilerini kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

Hatay Ticaret Rehberi, kişisel ve kayıtlı firmaların bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Hatay Ticaret Rehberi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, https://www.hatayticaretrehberi.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hatay Ticaret Rehberi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Hatay Ticaret Rehberi, kullanıcılara ve kullanıcıların Hatay Ticaret Rehberi sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.Hatay Ticaret Rehberi, iş bu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman https://www.hatayticaretrehberi.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Hatay Ticaret Rehberi, ‘nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, https://www.hatayticaretrehberi.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.